flignesa

09.03
03:25

Кыямат күнү ар бир инсан жасаган жакшы-жаман ишине жооп берерин унутпайлы / Устаз Абдишукур Нарматов


Кыямат күнү ар бир инсан жасаган жакшы-жаман ишине жооп берерин унутпайлы / Устаз Абдишукур Нарматов


Оставить комментарий

Вы не зарегистрированы, решите арифметическую задачу на картинке,
введите ответ прописью
(обновить картинку).
Папки